MAZURKA

Båttyp: SK75

Konstruktör: Albert Anderson

Varv: Lövholmsvarvet

Byggnadsår: 1906

Ort: Stockholm

Deplacement: 7 ton

Löa: 13,58 m

Bredd: 2,92 m

Vattenlinjelängd: 9,0 m

Djupgående: 1,95 m

Material i skrov: Mahogny

Däck: Oregon pine

Segelyta (stor+fock): 75 m2

Riggtyp: Bermuda

Tecken i seglet: 75, S 26

Sommarhamn: Mariefred

Vinterplats: Mariefred

Ägare:

Urban Klang & My Lejerstedt
Vattentornsvägen 6
647 31 Mariefred Hem: 0159-133 20
Arb: 021-18 02 70
Mobil: 070-680 22 39

Historik

I Kryssare och Kappseglare av Hans Wahrolén står följande att läsa om Mazurka:

Mazurka är omsorgsfullt byggd (hon finns alltså kvar) och den ursprungliga ägaren, Holtermann, nöjde sig säkert inte med mindre. Han var en central gestalt i då tidens KSSS och förvärvade smeknamnet Pjoltermann. Däremot tycks Anderson inte ha lyckats helt med konstruktionen. Båten tycks ha varit tänkt att få mätetalet 4,9 eller 5,0 enligt kubregeln, varigenom Mazurka skulle höra till de största kryssarna i klass IV. Men med sin dåvarande flytlinje om 8,29 m och 79,69 m2 segel i gaffelriggen blev mätetalet strax över 5, vilket placerade Mazurka i klass III. Hon hade där att tävla mot båtar med mätetal ända upp till 10, vilket ungefär motsvarar en SK120. Mazurka syntes inte heller på kappseglingsbanan och efter några år riggades hon upp till 84 m2.

Mazurka står i boken upptagen under SK95:or.Mycket mer vet vi tyvärr inte om Mazurkas tidiga historia, men till hösten skall Sjöhistoriskas bibliotek och arkiv undersökas.

Denna ägarlängd följde med när vi köpte Mazurka. Den stämmer inte helt med ägarlängden i Kryssare och Kappseglare men är mer komplett.

Ägarlängd för SK 75 S26 Mazurka (Årtal, Ägare, Plats, Namn):

1906-1910, Kab. kammarherre Oscar Holtermann, Stockholm, Mazurka

1910-1927, Med. doktor E. Bovin, Stockholm, Mazurka

1927-1946, Ingeniör Hjalmar Cederström, Stockholm, Mazurka

1946-1950, ?

1950-1955, Wallenborg, Mazurka

1955-1964, C.O. Orenfors, Stockholm, Mazurka

1964-1968, M. Gauman, Stockholm, Mazurka

1968-1973, Hellman / L. Mogren, Stockholm, Mazurka

1973, Franzén, Södertälje, Mazurka

1973-1979, Konsortium Dougald Mac Fie, Stockholm, Mazurka

1979-2000, Bo & Claes Eriksson m.fl., Västerås, Mazurka

2000-2001, Urban Klang & My Lejerstedt, Stockholm, Mazurka

2001-, Urban Klang & My Lejerstedt, Mariefred, Mazurka

70, 80 och 90 talet

Efter ett The Scandal Beauty Trophy Race på 70 talet lämnades Mazurka vid Stadshuskajen (Riddarholmskajen?). Ägarna missförstod varandra när det gällde vem som skulle titta till henne. Hur länge hon låg och högg fören i kajen vet ingen, men den vackra snidade fören förstördes och byttes mot en enklare dito.

1981 gick Mazurka under en seglats kraftigt på grund norr om Sundbyholm. Grundet som först i senaste utgåvan av Mälarkorten finns med höll på att bli slutet för Mazurka. Försäkringsbolaget var tveksamma till om det var värt att reparera henne och diskuterade skrotning med ägarna, men tillslut bestämdes att Schelins varv skulle reparera henne. Schelins bytte bland annat bottenstockar och rätade kölen vilken vridit sig vid grundstötningen.

De förra ägarna, Claes och Bosse, är de som har ägt Mazurka längst. De lät mäta in henne som SK75 och har gjort en hel del, bland annat har de bytt däck, mastfot, en bit av förstäven, skottet i salongen och halva roderstäven.

Vintern 99/00

När vi köpte Mazurka, vintern 99/00, hade hon legat på land sedan 1989. Hon låg väl täckt och hade klarat åren på land bra.Det hade påbörjats ett byte av fem bord i valvet föröver.

Inredningen behöver både snyggas till och kompletteras. Bl.a. har ett nytt skott mellan salong och förpik byggts i marinplywood och ovan på detta skall det gamla i mahogny monteras. Stora delar av original inredningen finns kvar men är i behov av uppfräschning och i vissa fall renovering.

Motor, nu har vi en gammal 9hp utombordare. Det begränsar användningsområdet för en båt på 7 ton. Högt upp på prioriteringslistan är att skaffa en inombordare.

Vinter 2000-2001

Thomas Larsson, Harry Johans m.fl. bytte kölplanka, roderstäv, några bottenstockar, sambord, x meter bordläggning, monterade en inombordare m.m.

Sommaren 2001

Efter den omfattande renoveringen och montering av inombordare har vi en på ett helt annat sätt användbar båt.

Sommaren var härlig trots avsaknaden av långseglatser. Vi träffade flera tidigare ägare och seglare av Mazurka. De berättade mer om hennes tidigare öden och äventyr. Vi fick även låna kort av bl.a. Dougald Mac Fie, tack !

Vinter 2001-2002

Bättre ytbehandling av det nya trät och arbeta med inredningen + det vanliga